Zawiadomienie o zmianie nazwy ulicy w Sulechowie

Zawiadomienie o zmianie nazwy ulicy w Sulechowie

Szanowni Państwo,

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sulechowie zawiadamia, że na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 01.04.2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 roku poz. 744), po zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej, Wojewoda Lubuski w dniu 28.03.2018 roku wydał Zarządzenie Zastępcze Nr NK-I.4131.204.2017.MDUD o zmianie nazwy ulicy w Sulechowie z 31 Stycznia na Styczniową. Nowa nazwa ulicy
obowiązuje od 13.04.2018 roku:

  • ulica Styczniowa w Sulechowie – dotychczasowa ulica 31 Stycznia.

W związku z powyższym prosimy o aktualizację danych w swoich bazach
informacyjnych i księgowych.

Obecne nieruchomości zarządzane przez Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową
w Sulechowie:

  1. ul. Styczniowa nr 37 – budynek MSM,
  2. ul. Styczniowa nr 1 – wspólnota mieszkaniowa,
  3. ul. Styczniowa nr 2 – wspólnota mieszkaniowa,
  4. ul. Styczniowa nr 6–6A – wspólnota mieszkaniowa,
  5. ul. Styczniowa nr 7 – wspólnota mieszkaniowa.

Jednocześnie informujemy, że pozostałe dane: NIP, REGON, numery kont bankowych, numery telefonów stacjonarnych, komórkowych oraz dotychczasowe adresy e-mailowe związane
z zarządzanymi przez nas nieruchomościami zlokalizowanymi przy ul. Styczniowej nie ulegają zmianie.