Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest czynny:

 • poniedziałek 1400 - 1800
 • wtorek 1400 - 1800
 • środa 1400 - 1800
 • czwartek 1400 - 1800
 • piątek 1400 - 1800
 • sobota 900 - 1600

  Adres punktu: ul. Orzechowa 1 w Sulechowie.

  Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) można oddać nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów powstających w gospodarstwach domowych: 
  - meble i odpady wielkogabarytowe,
  - zużyty sprzęt RTV i AGD,
  - opony,
  - zużyte baterie i akumulatory,
  - odpady budowlane i rozbiórkowe,
  - przeterminowane leki i chemikalia,
  - metale.