Dostęp do kartoteki "e-czynsze"

Od dnia 01.07.2020 roku obowiązywać będzie nowy wzór oświadczenia w zakresie możliwości dostępu do kartoteki (zakładka na stronie internetowej: „e-czynsze”). Udzielony dostęp na podstawie wcześniejszych oświadczeń będzie anulowany. Nowe oświadczenia można składać już od dnia 01.10.2019 roku. Wzór oświadczeń można pobrać ze strony internetowej w zakładce: „Pliki do pobrania” lub w Spółdzielni. Złożenie oświadczeń może nastąpić tylko podpisaniem oświadczenia przy obecności pracownika Spółdzielni, który pisemnie potwierdzi złożony podpis.

Wraz z powyższą zmianą wprowadza się możliwość dostępu do informacji drogą telefoniczną lub e-mailową. Adres e-mail będzie również służył do przesyłania informacji ogólnych jak np. o zebraniach, ograniczeniach w dostawie wody, ciepła, energii elektrycznej, datach odbioru odpadów wielkogabarytowych, rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego i innych informacji istotnych dla ogóły użytkowników lokali. Warunkiem korzystania z tej usługi jest wpisanie w powyższym oświadczeniu stosownych danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. Usługa dostępna będzie od dnia złożenia powyższego oświadczenia.