Stanowiska w sprawie dodatku węglowego

  1. Stanowisko Burmistrza Sulechowa w sprawie dodatku węglowego.
    pdf

  2. Stanowisko OPS w sprawie dodatku węglowego.
    pdf