Informacja dotycząca dodatku węglowego w budynkach MSM i WM

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą os.Konstytucji 3 Maja 2/1 w Sulechowie,

INFORMUJE, że:

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dn. 20 września 2022 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz.U.z 2022 roku poz. 1976) każdy właściciel lokalu może wystąpić z wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.
 2. Głównym źródłem ogrzewania budynków położonych przy
  ul.Krańcowej 12,13; Odrzańskiej 58,59; Tkackiej 4ABC; Kamiennej 3c-4c; os.Konstytucji 3 Maja, os.Nadodrzańskiego, os.Zacisze w Sulechowie, w rozumieniu art. 2 pkt7b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (tj. Dz.U. z 2022 roku,poz. 438 z późn. zm.) oraz punktu 11 wyjaśniającego wpis w punkcie 4ww rozporządzenia, jest energiacieplna dostarczana z kotłowni z lokalizowanych przy ul.Piaskowej i ul.Łąkowej w Sulechowie, poprzez wysokotemperaturową sieć ciepłowniczą będącąwłasnością dostawcy ciepła.
 1. W kotłowniach systemowych do wytworzenia ciepła używane jest paliwo stałe-100 % miał węgla kamiennego, co jest zgodne zart. 2 ust. 3 ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1692).
 2. Moc nominalna każdej kotłowni nie przekracza 11,6 MW0.
 3. Kotłownie systemowe przy ul.Piaskoweji ul. Łąkowej w Sulechowie są własnością dostawcy energii cieplnej przedsiębiorstwa:
  ENERGETYKA CIEPLA OPOLSZCZYZNY S.A. ul.Harcerska 15 45-118 Opole.
 4. Powyższe zostało zgłoszone do ewidencji emisyjności budynków.
 5. Spółdzielnia na wniosek użytkownika lokalu wystawi zaświadczenie, wymagane powyższym Rozporządzeniem z danymi przedstawionymi przez dostawcę energii cieplnej. Sprawy związane zwystawianiem zaświadczenia w siedzibie Spółdzielni pokój nr 2A tel.502588282 w godz.730-1530. Termin składania wniosków o dodatek węglowy upływa z dniem 30 listopada 2022 r.
 6. Rozpatrzenie wniosku o dodate kwęglowy oraz wypłata środków pozostaje w gestii Burmistrza Sulechowa.
 7. Stanowisko Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie oraz Burmistrza Sulechowa w kwestii dodatku węglowego znajduje się na stronie internetowej - link do artykułu.

 

 • Informacja dotycząca dodatku węglowego w budynkach MSM i WM.
  pdf

 • Wzór zaświaczenia.
  pdf