PROŚBA DO WŁAŚCICIELI PSÓW

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich właścicieli psów o niewyprowadzanie swoich pupilów na trawniki przyległe do poszczególnych budynków. Na tych terenach bardzo często bawią się dzieci, które narażone są na kontakt z nieczystościami pozostawionymi przez zwierzęta.