STAWKI OPŁAT OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 06 MAJA 2022 

 

OPŁATY EKSPLOATACYJNE - LOKALE MIESZKALNE:
spółdzielcze prawo do lokalu z członkostwem - 3,28 zł/m2  pow.użytkowej
spółdzielcze prawo do lokalu bez członkostwa - 3,78 zł/m2 pow.użytkowej 
 odrębna własność z członkostwem - 3,16 zł/m2 pow.użytkowej
 odrębna własność bez członkostwa - 3,70 zł/m2 pow.użykowej
 Zaliczka na koszty centralnego ogrzewania -
od 2,20 zł do 3,90 zł/m2 pow. użytkowej
 Zaliczka na koszty podgrzania wody -
od 33,00 zł  do 56,10 zł za 1m3 
 Opłata za dostawę wody* -
4,00 zł za 1m3
 Opłata za odbiór ścieków* -
8,27  zł za 1m3 zużytej wody
 Abonament za dostawę wody i odbiór ścieków* -
0,19 zł do 1,28 zł od lokalu 
 Opłata za domofon -
3,00 zł od lokalu
 Opłata za wywóz nieczystości stałych (selektywny) -
30,50 zł od osoby 
 Wpłata na fundusz remontowy -
1,35 zł do 4,93 zł/m2; pow. użytkowej 
 Odszkodowanie (lokale zajmowane bez tytułu prawnego) - 11,65 zł/m2 pow. użytkowej 
 Odszkodowanie (garaże zajmowane bez tytułu prawnego) - 10,00 zł/m2 pow. użytkowej
 Ryczałt za dostawę wody i odbiór ścieków - 8 m3 do 10 m3  wody 
 Ryczałt za centralne ogrzewanie - 5,50 zł/m2 pow. użytkowej 
 Ryczałt za podgrzanie wody - 120,47 zł od osoby 
 OPŁATA EKSPLOATACYJNA - GARAŻE - 0,80  zł do 1,53 zł/m2 plus  23% VAT 

Aktualizacja: 29 kwietnia 2022 r.