Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym - pisemnym ofertowym na zbycie ustanowionego prawa odrębnej własności lokalu użytkowego przy ul. Odrzańskiej 58 C /31.

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sulechowie ogłasza PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY – PISEMNY OFERTOWY, na zbycie ustanowionego prawa odrębnej własności lokalu użytkowego:

Dane lokalu:

 • Adres: Sulechów, ul. Odrzańska 58C/31

Powierzchnia użytkowa: 57,43 m2.

Lokal położony w budynku wielorodzinnym, składający się z pięciu pomieszczeń. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Udział w częściach wspólnych nieruchomości w wysokości 25/1000.

Lokal nie jest objęty umową najmu.

Cena wywoławcza: 96.000,00 złotych.

Wymagane wadium w wysokości 9.600,00 złotych.

 

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni w zamkniętych kopertach z podaniem:

 • proponowanej ceny nabycia nie niższej od ceny wywoławczej,
 • proponowany sposób i terminu płatności,
 • dane kontaktowe oferenta,
 • na kopercie: imię i nazwisko lub nazwę firmy oferenta z dopiskiem „Przetarg na lokal użytkowy ul. Odrzańska 58C/31 w Sulechowie”
 • potwierdzenie wpłaty wadium na konto Spółdzielni.

Termin składania ofert: do dnia 17.06.2019 roku do godziny 1200

Koszty związane z ustanowieniem prawa w tym:

 • koszty notarialne,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% ceny uzyskanej w przetargu,
 • koszty dokonania zmian w księdze wieczystej ponosi kupujący,
 • koszty opłaty skarbowej od wydanych zaświadczeń z Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego wymagalnych do podpisania umowy notarialnej ponosi kupujący

Wadium podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto podane przez oferenta w ofercie. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia do podpisania Aktu Notarialnego w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie.

Otwarcie kopert nastąpi w terminie do dnia 27.06.2019 roku.

Zawarcie umowy ustanowienia prawa w okresie ok. miesiąca od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Lokal mieszkalny można oglądać po telefonicznym umówieniu terminu – numerem telefonu 502 588 195.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni.

Dane Spółdzielni:

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą: os. Konstytucji 3 Maja 2/1, 66-100 Sulechów, tel. 68 385 21 72, konto bankowe PKO BP S.A. 1 O/Sulechów
Nr 06 1020 5402 0000 0802 0021 7810.

Zarząd Spółdzielni

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zbycie ustanowionego prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego przy ul. Krańcowej 12A m.8 w Sulechowie

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Sulechowie ogłasza DRUGI PRZETARG NIEOGRANICZONY – PISEMNY OFERTOWY na zbycie ustanowionego prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego.

Dane lokalu:

 1. Adres: Sulechów, ul. Krańcowa 12 A m.8

Powierzchnia użytkowa: 72,30 m2.

Lokal położony na trzecim piętrze, składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, do którego przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 11,61 m2 oraz udział w częściach wspólnych nieruchomości w wysokości 54/1000.

Lokal nie jest objęty umową najmu.

Cena wywoławcza: 150.000,00 złotych.

Wymagane wadium w wysokości 15.000,00 złotych.

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni w zamkniętych kopertach z podaniem:

 • proponowanej ceny nabycia nie niższej od ceny wywoławczej,
 • proponowany sposób i terminu płatności,
 • dane kontaktowe oferenta,
 • na kopercie: imię i nazwisko oferenta z dopiskiem „Przetarg na lokal mieszkalny ul. Krańcowa 12A m.8 w Sulechowie”,
 • potwierdzenie wpłaty wadium na konto Spółdzielni.

Termin składania ofert: do dnia 17.06.2019 roku do godziny 1200

Koszty związane z ustanowieniem prawa w tym:

 • koszty notarialne,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% ceny uzyskanej w przetargu,
 • koszty dokonania zmian w księdze wieczystej ponosi kupujący,
 • koszty opłaty skarbowej od wydanych zaświadczeń z Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego wymagalnych do podpisania umowy notarialnej ponosi kupujący

Wadium podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto podane przez oferenta w ofercie. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku wygrania przetargu i nie przystąpienia do podpisania Aktu Notarialnego w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie.

Otwarcie kopert nastąpi w terminie do dnia 27.06.2019 roku.

Zawarcie umowy ustanowienia prawa w okresie ok. miesiąca od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Lokal mieszkalny można oglądać po telefonicznym umówieniu terminu – numerem telefonu 502 588 195.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni.

Dane Spółdzielni:

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą: os. Konstytucji 3 Maja 2/1, 66-100 Sulechów, tel. 68 385 21 72, konto bankowe PKO BP S.A. 1 O/Sulechów
Nr 06 1020 5402 0000 0802 0021 7810.

Zarząd Spółdzielni