Stawki miesięczne obowiązujące od dnia 01 wrzesień 2019 rok

OPŁATA EKSPLOATACYJNA - LOKALE MIESZKALNE:
spółdzielcze prawo do lokalu z członkostwem - 2,72 zł/m2  pow.użytkowej
spółdzielcze prawo do lokalu bez członkostwa - 3,19 zł/m2 pow.użytkowej 
 odrębna własność z członkostwem - 2,65 zł/m2 pow.użytkowej
 odrębna własność bez członkostwa - 3,11 zł/m2 pow.użykowej
 Zaliczka na koszty centralnego ogrzewania -
2,00 zł do 2,50 zł/m2 pow. użytkowej
 Zaliczka na koszty podgrzania wody -
30,00 zł za 1m3 
 Opłata za dostawę wody* -
3,67 zł za 1m3
 Opłata za odbiór ścieków* -
7,64  zł za 1m3
 Abonament za dostawę wody i odbiór ścieków* -
0,17 zł do 1,18 zł od lokalu 
 Opłata za domofon -
3,00 zł od lokalu
 Opłata za wywóz nieczystości stałych (selektywny) -
14,40 zł od osoby 
 Wpłata na fundusz remontowy -
1,35 zł do 4,11 zł/m2; pow. użytkowej 
 Normatyw spłaty kredytu* -
3,49 zł/m2 pow. użytkowej 
 Odszkodowanie (lokale zajmowane bez tytułu prawnego) - 8,94 zł/m2 pow. użytkowej 
 Odszkodowanie (garaże zajmowane bez tytułu prawnego) - 10,00 zł/m2 pow. użytkowej
 Ryczałt za dostawę wody i odbiór ścieków - 8 m3 do 10 m3  wody 
 Ryczałt za centralne ogrzewanie - 5,50 zł/m2 pow. użytkowej 
 Ryczałt za podgrzanie wody - 110 zł od osoby 
 OPŁATA EKSPLOATACYJNA - GARAŻE - 0,74  zł do 1,50 zł/m2 plus  23% VAT